ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН EDImotocenter.com | Edimoto Center | MOTOCROSS & ROAD

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН EDImotocenter.com

1. Електронен магазин е настоящият уебсайт.
2. Потребител е всеки, който е заредил в своя браузър настоящия уебсайт.
3. Поръчка е всяка индивидуална заявка за закупуване на стоки, подадена по електронен път към настоящия уебсайт.

4. Собственик на електронния магазин e Софкъмпани ООД, ЕИК 121158200, седалище и адрес на управление 1415 София, ул. „Околовръстен път” 64, МОЛ Красимир Цветанов, тел. +359 2 816 80 80, имейл адрес support@edimotocenter.com.
5. В съдържанието на електронния магазин са използвани запазени знаци и марки, текстове, изображения и т.н., които са обект на интелектуална собственост. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел чрез публично разпространение, копиране или публикуване, създаването на производни материали, както и излагането и възпроизвеждането им без изричното съгласие на Софкъмпани ООД, е нарушение на авторското право и сродните му права.

6. Предлаганите стоки са собственост на Софкъмпани ООД.
7. Основните характеристики на стоките са описани на страницата, която ги представя.
8. Всички посочени цени са с ДДС и не включват цена за доставка. Цените за доставка са посочени отделно и се определят от куриерската фирма, с която Софкъмпани ООД има сключен договор за обслужване.
9. При използване на предоставените средства за комуникация със Софкъмпани ООД не се начислява допълнителна стойност.
10. Пазаруването в електронния магазин се извършва по няколко начина:
      10.1. Пазаруване с регистрация. Потребителят въвежда данни за създаване на личен профил, които задължително включват име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка. По желание се въвеждат данни за издаване на фактура. Информацията за поръчката съдържа изброяване на избраните продукти. Потребителският профил дава възможност за маркиране на любими продукти, проверка на статуса на поръчката и разглеждане на минали поръчки. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия.
     10.2. Пазаруване без регистрация. Информацията за поръчката съдържа изброяване на избраните продукти, име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка. По желание се въвеждат данни за издаване на фактура. При покупка без регистрация клиентът активно избира да приеме настоящите Условия.
11. При заявка за изчерпан продукт потребителят бива уведомен своевременно за това на посочените от него данни за контакт.
12. При заявено желание потребителят бива уведомен своевременно, когато изчерпаният продукт е отново в наличност.

13. Плащането в електронния магазин може да става по два начина:
     13.1. Наложен платеж – потребителят заплаща стоката при нейното получаване.
     13.2. По банков път – потребителят заплаща стоката предварително, като превежда сумата по банкова сметка в ОББ клон Младост, BIC UBBSBGSF, IBAN BG22UBBS80021015778430 (BGN) / IBAN BG25UBBS80021436779910 (EUR), в полза на СОФКЪМПАНИ ООД, а в основанието за плащане вписва номера на направената поръчка. В този случай за начало на заявката се приема потвърждението за извършения банков превод.
14. При покупка потребителят може да използва код за отстъпка, издаден от електронния магазин. Кодовете за отстъпка представляват уникална комбинация от букви и цифри и са валидни при спазване на реда и условията, за които са издадени. Отстъпката, заложена в тях, се приспада към сумата, описана в т. 8 от настоящите Условия.        
     14.1.
Кодът за отстъпка се въвежда от потребителя непосредствено преди потвърждаване на поръчката.
     14.2. Електронният магазин определя реда и условията, при които може да се използва всеки код за отстъпка, и максималната стойност на поръчките, за които той е валиден.
     14.3. За една поръчка може да се използва само един код за отстъпка.
     14.4. В случай на връщане на продукт, платен с код за отстъпка, тя се приспада от сумата, подлежаща на възстановяване.

15. Доставки се извършват само на територията на България и само чрез куриерска фирма СПИДИ. 
16. При поръчки на стойност над 200 лв. доставката е безплатна за потребителя и е валидна само за поръчки, направени през онлайн платформата.
17. Срокът за доставка е от 1 до 5 работни дни, считано от датата на изпращане на заявката. Доставки се извършват от понеделник до петък между 9:00 и 17:00 часа . Условията за доставка с фиксиран час се определят от куриерската фирма. Заявките, изпратени след 14:00 часа, се обработват на следващия работен ден. Заявките, изпратени в събота и неделя, се обработват в понеделник. Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.
18. Доставката се приема от лицето, направило поръчката.
19. При получаване на пратка потребителят е длъжен да провери дали съдържанието ѝ съответства на направената поръчка. Със заплащането на дължимата сума и полагането на подпис в документите за доставка потребителят дава своето съгласие по отношение на вида и съдържанието на пратката.
20. При сгрешена пратка или липсващ продукт се насрочва дата за нова доставка, като в този случай куриерската услуга е за сметка на Софкъмпани ООД.
21. Софкъмпани ООД не носи отговорност за забавяне по вина на куриерската фирма.

22. Потребителят има право да анулира своята поръчка, без да посочва причините за това, в срок до 1 час от нейното потвърждаване.
23. Потребителят има право да откаже да получи поръчаната стока, ако тя бъде доставена след договорения срок по причини, които са извън потребителя и не се дължат на непреодолима сила.
24. Връщането на закупена стока става за сметка на КУПУВАЧА.
   24.1. Правото на връщане на закупена стока не може да се упражни в случай че тя спада към една от следните категории: Бельо, Части, Борса.
     24.2. При връщане на закупена стока потребителят получава пълната сума, която е платил за нея (без разходите за доставка), но само при условие че стоката е в ненарушен търговски вид, в оригиналната си опаковка и със запазен в цялост етикет.
   25. Потребителят има право да направи рекламация на всяка закупена стока при констатирани производствени или транспортни дефекти, липсващи елементи или несъответствия със заявените в поръчката параметри (артикул, модел, цвят, размер).
     25.1. Рекламации се предявяват на имейл адрес returns@edimotocenter.com или на място в магазин ЕДИмотоцентър на адрес: София, бул. Околовръстен път 64.
     25.2. Условие за приемане на рекламация – освен в случай на производствен или транспортен дефект – е стоката да е в ненарушен търговски вид, в оригиналната си опаковка и със запазен в цялост етикет.
     25.3. При предявяване на рекламация потребителят може да избере между две възможности за компенсация: замяна на получената стока с нова на същата или друга стойност, съответно срещу доплащане или възстановяване на разликата, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума (което не включва направените от КУПУВАЧА разходи за доставка)

26. Потребителят има право:
     26.1. Да разглежда и поръчва продукти от електронния магазин, да ги отказва и да прави рекламации по реда и условията, посочени в него.
     26.2. Да се информира за статуса на своята поръчка.
     26.3. Да получава продукти на посочения в заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, описан в настоящите Условия.
27. Потребителят е длъжен:
     27.1. Да заплати цената, актуална към момента на подаване на поръчката, според реда, описан в настоящите Условия.
     27.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите съгласно действащите законови и подзаконови актове в страната и в ЕС.
     27.3. Да спазва правилата за ползване на предоставяните от настоящия уебсайт стоки и услуги.
     27.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени абсолютни или относителни права и интереси – като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
     27.5. Да уведоми незабавно Софкъмпани ООД и съответните власти в случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
     27.6. Да не извършва злоумишлени действия.
28. Електронният магазин има право:
     28.1. Да отказва достъп на потребители.
     28.2. Да отказва поръчки, ако не са направени разходи за тях от страна на потребителя. В този случай Софкъмпани ООД не дължи обезщетение на потребителя.
     28.3. Да редактира по всяко време и без предупреждение съдържанието на уебсайта по отношение на цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация и пр. Новите условия влизат в сила от момента на тяхното публикуване.
     28.4. Да използва всички коментари, предложения, идеи и т.н., изпратени от потребителя, без да му плаща компенсации за това.
     28.5. Да съхранява материали и информация, използвани на сървъра, на който е разположен настоящият уебсайт, или станали достояние на трети лица, и да ги предоставя на съответните държавни органи – в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Софкъмпани ООД, – както и да ги предоставя на трети лица при предявени искове във връзка с нарушаване на техни права или при поискване от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба.
     28.6. Да прекратява или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, в случай че той наруши настоящите Условия.
29. Електронният магазин не носи оговорност:
     29.1. За начина, по който потребителят използва предоставяните стоки и услуги.
     29.2. За точността и целостта на публикуваната информация.
     29.3. За каквито и да било щети (включително – но не само – от пропуснати ползи и загуба на информация), произтекли от употребата или невъзможността за употреба на електронния магазин.
     29.4. За възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявката за закупуване на продукт се приема за изразено съгласие относно вида и качеството му.
     29.5. За претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на промяна, прекратяване или ограничаване на услугите, изтриване, модифициране, недостоверност, неточност или непълнота на съобщения и материали, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез настоящия уебсайт.
     29.6. За вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, както и за загуба на данни, произтекла от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите услуги.
     29.7. За съветите и консултациите, предоставяни от служителите на електронния магазин във връзка с използването на предлаганите стоки и услуги.

30. Потребителят доброволно предоставя личната информация, необходима за изпълнението на неговата заявка. Информацията за потребителя не се предоставя на трети лица, освен в случаите, описани по-горе.
31. Поръчки, заявени с некоректни или непълни данни на потребителя, се анулират.
32. Електронният магазин:
     32.1. Не изисква лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
     32.2. Автоматично събира информация за апаратни и програмни средства, в това число IP адрес, вид браузър, часове за достъп, уеб адреси и т.н.
33. Идентифицирането на потребителя и неговите действия при ползването на електронния магазин става чрез неговия IP адрес.

34. Собственикът на настоящия уебсайт не носи отговорност за съдържанието на публикуваните хипервръзки и за начина, по който те използват личните данни на потребителя.

35. Потребителят може по всяко време да заяви своето съгласие или отказ да получава търговски съобщения по електронната поща.