ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ | Edimoto Center | MOTOCROSS & ROAD

ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

ЕДИмотоцентър разполага със сервиз за гаранционно и извънгаранционно обслужване – в това число профилактика, диагностика и абонаментна поддръжка – на всички марки мотоциклети и ATV-та в съответствие с техническата спецификация на машината и с изискванията на производителя. Нашият сертифициран екип ползва оригинален софтуер и техническо оборудване и подлежи на периодично опресняване и повишаване на квалификацията по вътрешните обучителни програми на европейските ни партньори.

Сервизът работи с клиенти 6 дни в седмицата от 10:00 до 18:30 часа. За контакти: 02 816 8085; 0895 554 511.

 

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Необходимо условие за признаване на гаранцията е редовната поддръжка на машината в оторизираните сервизи на съответната марка.

 

KAWASAKI

• Гаранционен срок за регистрирани мотоциклети: 24 месеца, считано от датата на доставка или първата регистрация (взема се предвид предхождащото събитие).

• Гаранционен срок за състезателни мотоциклети: няма.

Гаранцията е валидна, ако са изпълнени следните условия:

• Мотоциклетът е доставен от оторизиран вносител на Kawasaki.

• Гаранционната карта, приложена към сервизната книжка, е подписана от собственика.

• Мотоциклетът е използван в съответствие с инструкциите за експлоатация.

• Предписаните процедури по поддръжката са извършвани в предвидените интервали в оторизирани сервизи на Kawasaki и са отразявани по надлежния ред в сервизната книжка.

• Мотоциклетът е в оригиналното си състояние и не е подлаган на технически реконструкции.

Гаранцията не е валидна в случай на:

• Повреда вследствие на неспазване на инструкциите за монтаж и експлоатация.

• Повреда в резултат на ремонт в неоторизиран сервиз, използване на неподходящи консумативи и/или добавки към тях.

• Вграждане на допълнително оборудване, което не е препоръчано от Kawasaki.

• Участие на машината в спортно състезание.

• Щети по боята или щети от корозия, възникнали поради външни фактори или неправилно/нередовно почистване.

• Амортизация на свещи, лампи, прекъсвачи, филтри, маркучи от горивната система, ламели, вериги и зъбчатки, задвижващи ремъци, спирачни дискове и накладки, кабели, тахомери, валове на оборотомери, гуми, елементи от ходовата част (шарнири, кормилни накрайници, щанги, тампони, лагери).

Гаранцията не покрива процедурите по поддръжката на мотоциклета, смяната на консумативи, отстраняването на повреди, възникнали в резултат на продължително излизане от експлоатация, разходите по спасяване, буксир, заместващо МПС и нощувка.

Гаранционните условия на Kawasaki са част от договорните отношения на производителя с оторизираните вносители и не могат да бъдат променяни едностранно.