І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. | Edimoto Center | MOTOCROSS & ROAD

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

1. Електронен магазин е настоящият уебсайт.
2. Потребител е всеки, който е заредил в своя браузър настоящия уебсайт.
3. Поръчка е всяка индивидуална заявка за закупуване на стоки, подадена по електронен път към настоящия уебсайт.